Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği